Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık

psikoterapi-ve-psikolojik-danismanlik

Psikoterapi temel olarak insanlığın gezegen üzerinde var olması ile beraber tohumları atılmış bir olgudur. Çünkü insanın olduğu yerde duygu, davranış ve iletişim vardır. İnsanoğlu yaşamı boyunca bunları tanımak, tanımlamak ve uygulamak üzerine yaşar.

20. yy süresince geçmiş bilgi birikiminden aldığı ivme ile ruh sağlığı alanında büyük ilerlemeler sağlanmış Tıp ve Psikoloji bilgileri bütünleşerek büyümüştür. Günümüz modern yapısında ruh sağlığı “Biyopsikososyal” bütünlük içinde ele alınmakta ve teknolojinin tanıdığı imkanlar ile gelişimini hızla sürdürmektedir.

Psikoterapi belli bir amacı ve yöntemi olan tedavi biçimidir. Kullandığı araç ise konuşma ve iletişimdir. Bu yönüyle arkadaşlık, muhabbet ve söyleşi ortamı olmadığı ortaya konulur. Psikoterapide asıl amaç rahatlatmak, neşelendirmek, hak vermek, empati kurarak beraberce üzülmek ya da kişinin üretemediği çözümü doğrudan bulup empoze etmek değildir. Psikoterapi ortamı, kişinin kendini tanıması ve çözümlerine ulaşabilmede gerekli psikolojik zeminin oluşturulmaya çalışıldığı bir ortaklıktır.

Psikoterapide asıl amaç kişiye hastalığının ya da sorunlarının nedenlerini göstererek kendini tanıması ve/veya ruhsal çatışmaları ile davranışları arasındaki ilişkiyi gösterebilmektir. Bu nedenle terapist, terapi alanın sadece sorunları ya da sağlıksız yönleri ile uğraşmaz sağlıklı ve güçlü yanlarını destekleyerek sorun çözme yeteneğini artırmaya çalışır. Psikoklinik; psikiyatrik tedavilerde ilaç tedavisinin yanısıra psikoterapi tekniklerini de kullanarak etki gücü yüksek ve iyileşmede kalıcılığı amaçlayan çok boyutlu tedavi seçeneklerine sahiptir.

Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde tanıya yönelik psikoterapi hizmetlerinin yanında:

  • Tedavi kalitesini artırmaya yönelik olarak aileye yönelik psikolojik danışmanlık hizmetleri, uzlaşma kültürü, sağlılık karar verme ilkelerini “öğretici”
  • İletişim kültürü ve yönetimi gibi alanlarda yaşam kalitesini yükseltme amaçlı “geliştirici”
  • Öğrencilerde, çalışanlarda zihinsel performansı artırmaya yönelik “rehabilite edici” zenginleştirilmiş terapi ve danışmanlık yelpazesi ile kaliteli psikolojik hizmetler sunmaktadır.

Pandemide Duygu ve Zihin Sağlığı

Uzm. Klnk. Psk. Orhan Gümüşel “Pandemide Duygu ve Zihin Sağlığı” gröüşlerini canlı yayın etkinliğiyle …