Atölye

orhan-gumusel-atolye

Orhan Gümüşel Atölye’nin öznesi insandır. Gündelik yaşamın hızlı döngüsünün içinde yetişme ya da yetiştirme, anlama ya da anlatma, yapma ya da yapamama sarmalına sıkışmış ya da sıkışmak istemeyen her yaştan, her özellikten bireye açıktır.

Günümüz hızlı gelişen ve değişen modernitesi ile beraber değerler sisteminde de özellikle tüketime dayalı bir yönelim öne çıkmıştır. Hızlı döngülü tüketimle beraber bir çok beklenti de “Kazanmaya dayalı rekabet” olarak açıklanabilecek tek ve güçlü bir yapıya dönüşmüştür. Böylece toplumun ilerleme dinamikleri olan; ortak hedef ve beklenti oluşturma, paylaşma, uzlaşma, sebat etme, karşılıklılık ilkesi, adalet, haklar ve sorumluluklara özen, tolerans gibi birçok değer kazanmaya dayalı rekabet potasında güçlünün haklı ve hakkı olduğu bir kısırlıkta erozyona uğramıştır.

İnsanlar; ilişkilerinde gergin, işlerinde verimsiz, daha az tolerans gösteren duygu, düşünce ve davranış özellikleri gösterir olmuşlardır. Bu erozyona karşın mutlu bir toplum üretken olmaktan geçer. Üretken olabilmekte akademik bilginin uygulanabilir ve kullanılabilir sunumundan.

Bu nedenlerle atölye çalışmalarımızda temel çıkış noktası “Pozitif Psikoloji” ilkeleridir. Orhan Gümüşel Atölye uygulamaları; çözüm çabasında dahi “sorun tarama ve çözme” algısı eksenine sıkışmayan, üretken ve katılımcı dizaynı ile bireyin kendini keşfettiği, hem fiziksel hem de toplumsal yaşam ortamını ve figürlerini değerlendirebileceği dinamik ve çok yönlü atölye çalışmalarıdır.

İnsana ve hayata dokunan… Yaşamın renkleri, melodisi, ritmi ve dokusu ile derinleşen…

Pandemide Duygu ve Zihin Sağlığı

Uzm. Klnk. Psk. Orhan Gümüşel “Pandemide Duygu ve Zihin Sağlığı” gröüşlerini canlı yayın etkinliğiyle …