Hakkında

Orhan Gümüşel

4 Haziran 1973 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlköğretimini Şehit Teğmen Kalmaz İlkokulu’nda, orta öğretimini Gazi Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Psikoloji lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde aldı. “Ergenlerde Depresyon Eğilimi” konulu çalışmasıyla uzmanlık eğitimini tamamladı.

Kısa bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalıştı. “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi-Türkiye” organizasyonunda saha yönetmeni olarak görev aldı. Askerlik görevini 1997-1999 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde Psikolog olarak yerine getirdi.
Askerlik görevinden sonra “Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi”nin “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Birimi, NPİSTANBUL Nöropsiyatri Hastanesi ve T.C. Üsküdar Üniversitesi kurucu kadrolarında görev aldı. Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi ve NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi bünyesinde psikoterapist olarak çalıştı.

2000 – 2014 yılları arasında NP Grup “Nöropsikolojik Tanı ve Tedavi Sistemleri (NPTS)” koordinatörlüğü, Eylül 2011-Eylül 2014 yılları arasında T.C. Üsküdar Üniversitesi Eğitim Danışmanlığı, T.C. Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliği, T.C. Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ( ÜSEM ) Kurucu Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Öğretim Görevlisi olarak; “Öğrenme Psikolojisi – I”, “Öğrenme Psikolojisi – II”, “Pozitif Psikoloji” ve “Nöropsikolojik Testler” derslerini verdi.

Yoğunlukla ergenlik dönemi psikiyatrik rahatsızlıkları ile ilgili olmak üzere bağımlılık, öğrenme, duygusal zekâ uygulamaları, stres yönetimi, performansta verimlilik ve “Bilgisayar Modülasyonlu Kognitif Rehabilitasyon” sistemlerinin kurulum, işletim sistematizasyonu, raporlama ve klinik uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.
Uluslararası ve Ulusal Psikiyatri ve Psikoloji Kongrelerinde panel sunumlarında konuşmacı olarak yer aldı. Akademik makaleleri yayınlandı ve uluslararası çalışma gruplarında eğitici ve yönetmen olarak bulundu.
“Pozitif Psikoloji” (Aralık 2012) isimli kitapta bölüm yazarı ve editör olarak yer aldı. “Genciz Biz” isimli kitabı Mart 2013’de yayınlandı.
“Psiko Hayat” dergisi yayın kurulu üyeliğinde bulundu
Ulusal kanallarda yayınlanan “Pozitif Hayat” ve “Üniversite Mevsimi” programlarını hazırlayıp sundu.
Birçok sosyal sorumluluk projesinde proje yöneticisi olarak aktif rol aldı.
Kurumsal ve akademik düzeyde ikibin’in üzerinde kursiyerin katılımı ile sertifika programları düzenledi. Klinik süpervizyonlar verdi. Beşyüz’ün üzerinde seminer,konferans ve panel organizasyonlarında konuşmacı olarak bulundu.

Çalışmalarına Kasım 2014’den itibaren kurucusu olduğu “Psikoklinik Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi” inde devam etmekte olan Uzman Psikolog Orhan Gümüşel ;Türk Psikologlar Derneği (TPD), Şizofreni Dostları Evi Derneği, Türk Nöropsikoloji Derneği, Bemev, International Society for Neurofeedback & Research (ISNR), Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB) aktif üyesidir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü genel kurul üyesidir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Uzm. Psk. Orhan Gümüşel Çalışmalarından Bazıları
Yayınlanmış Kitapları

 1. Tarhan, N. , Gümüşel, O. , Sayım A. ; “Pozitif Psikoloji” , Timaş Yayınları, İstanbul, 2012 (Editör)
 2. Gümüşel; O. ; “Genciz Biz” , Timaş Yayınları, İstanbul, 2013

Uluslararası Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Gümüşel, O. , “Neurofeedback: How to Use in Psychiatry Experiences from NPIstanbul” , Lecture in; ECNS/ISBET/ISNIP Joint Meeting 2010, Abstract Booklet ss:14, Istanbul-Turkey, 14-18 September 2010

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Gümüşel,O. ; “Socio-Cultural Evaluation of Turkish Youth Living Abroad”, Journal of Youth Research, ss: 237-252; Cilt:1; Sayı:1; 2013

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Tarhan, N., Tanrıdağ, O., Gümüşel, O.: , “Depresyonda Kognitif Psikofizyoloji, Depresyonda Biyolojik gösterge olarak QEEG. “, 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı , -, 11-13, İstanbul-Türkiye, (2001)
 2. Tarhan, N., Gümüşel, O., Sayım, A., Demirsoy, Ç.: , “Psikoterapi tekniği olarak “Neurobiofeedback“, Beyin elektrofizyolojisinin ruhsal bozukluklardaki yeri”, XII. Ulusal Psikoloji Kongresi. , ODTÜ KKM, Kongre Kitabı. , -, -, Ankara-Türkiye, (2002)
 3. Gümüşel, O. , Tarhan, N. , Tan, O. , Baripoğlu, S.K., Arslan, L.: , “Kekemelik Tedavisinde Konuşma Terapisi ve Nöroterapi Kombinasyonu” , III. Ulusal Dil Ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Poster Sunumu, 2-4 Haziran 2005, Ankara

Projeler

 1. T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi-Türkiye” organizasyonunda görevlendime,1999
 2. Gölcük Donanma Komutanlığı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği organizasyonunda “Travma Sonrası Stres ve Psikolojik Sağaltım” saha çalışması, Eylül 1999 – Aralık 1999
 3. Kaptan., G.; Gümüşel, O.; Geriatrics/Elderly Care Training Course To The Young People (Young and Elderly Hand in Hand With Knowledge, Skills and Experience), Comenius – Grundtvig Training, Reference Number : TR-2013-037-001
 4. Ümit ve Genç ( Erkek / Bayan ) Judo Milli Takımları ile “Müsabaka Stres Yönetimi” Oturumları, Mayıs 2005
 5. Unicef destekli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi eğitim programları dahilinde “Ergenlik Dönemi, Ergenlerle iletişim, Ergenlerde Şiddet ve Suç Eğilimi” konularında Çocuk Şubesinde görevli emniyet görevlilerinin eğitimi, 2003 – 2005 – 2006
 6. Merzifon Belediyesi ve T.C. Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile kurulan Aile Danışmanlığı Merkezi Kurumsal Danışmanı ve Eğitim Koordinatörü ( 2013-2014 )
 7. T.C. Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Rehberlik Geliştirme Projesi” işbirliği protokolü proje başkanı (2012-2013-2014)
 8. T.C. Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü “ İnsani Değerler ve Pozitif Psikoloji Uygulamaları Eğitici Eğitimi”işbirliği protokolü çerçevesinde proje başkanı (2014)
 9. T.C. Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “I. Davranış Bilimleri Fikir Festivali” projesinde; proje koordinatörü, festival direktörü (2014)

Diğer Bilimsel Faaliyetler

 1. I. Ulusal Sürekli Eğitim Kongresi; “Tematik Üniversite Özelinde Sürekli Eğitim Stratejileri“ başlıklı sunum, 19-21 Nisan 2012, Kuşadası
 2. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Araştırmaları Çalıştayı, Psikoloji Komisyonu, 14-16 Haziran 2013, Ankara
 3. Ulusal kanallarda yayınlanan “Pozitif Hayat” ve “Üniversite Mevsimi” programlarını hazırlayıp sundu.
 4. “Psikohayat” Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği, 2008-2014

Pandemide Duygu ve Zihin Sağlığı

Uzm. Klnk. Psk. Orhan Gümüşel “Pandemide Duygu ve Zihin Sağlığı” gröüşlerini canlı yayın etkinliğiyle …